قطره استامینوفن داروپخش 100میلی گرم/میلی لیتر

ACETAMINOPHEN DAROUPAKHSH 100MG/ML DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب