کپسول مبورین رامین 200 میلی گرم

MEBEVERINE RAMIN 200MG CAP

داروسازی راموفارمین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی راموفارمین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب