آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحد

ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب