قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم

AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg

HEXAL [ آلمان ]
داروهای قلبی عروقی

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب