آمپول داستاکسیل اکتاویس 80 میلی گرم/2 میلی لیتر

DOCETAXEL ACTAVIS Injection 80 mg/2 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب