آمپول اتوپوزاید 100 میلی گرم/5 میلی لیتر

ETOPOSIDE ACTAVIS Injection 100 mg/5 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب