سوسپانسیون آزيترومايسين فارابي 100ميلي گرم/ 5 ميلي ليتر

Azithromycin FARABI 100 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب