کپسول دولکسی کپ 30 میلی گرم

DULOXICAP 30MG CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تدبیر کالای جم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب