کپسول دولکسی کپ 60 میلی گرم

DULOXICAP 60MG CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب