قرص آلندوویت 75میلی گرم/5600 واحد

ALENDOVIT 70MG/5600IU TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب