قرص ترانکوپین 200 میلی گرم

TRANQOPINE 200MG TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب