پماد هیدروکورتیزون ایران دارو 1% 15 گرم

HYDROCORTISONE IRAN DAROU 1% 15G TOPICAL OINT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب