کپسول آهسته رهش مری لاکس 200 میلی گرم

MERELAX® 200MG ER CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب