کپسول نرم دی اچ-ژل 25 میلی گرم

DH-GEL® 25MG SOFT GEL CAP

داروسازی دانا [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب