کپسول نرم ژلوپرامید 10 میلی گرم

GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب