قرص دهان بازشو لوراتادین ایران دارو 10 میلی گرم

LORATADINE IRAN DARU 10MG ORODISPERSIBLE TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب