سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر

AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب