کپسول گیله نیا 0.5 میلی گرم

GILENYA Capsule 0.5 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
داروسازی مداوا
مهار کننده های ایمنی

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب