ویال ایوپامیدول دی.پی 370 میلی گرم ید/میلی لیتر 20 میلی لیتر

IOPAMIDOL D.P 370MG I/ML 20ML VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب