قرص کوئنتیاکس 25 میلی گرم

QUENTIAX Tablet 25 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب