قرص آهسته رهش دیکلوفناک هگزال 75 میلی گرم

DICLOFENAC HEXAL Tablet 75 mg,Extended Release

HEXAL [ آلمان ]
بهستان دارو

HEXAL

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب