قرص آهسته رهش ولتارن 100 میلی گرم

VOLTAREN Tablet 100 mg,Extended Release

NOVARTIS [ سوئیس ]
داروسازی مداوا

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب