سوسپانسون آزیترودر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر

AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP

داروسازی درسا دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی درسا دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب