اسپری بینی افونیکس 0.25% 15 میلی لیتر

EPHONIX® 0.25% 15ML NASAL SPRAY

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب