کپسول دپرسول 30 میلی گرم

DEPRESOL 30MG CAP

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب