پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-نورمون 1 میلی گرم

REMIFENTANIL-NORMON Injection,Powder 1 mg

NORMON [ اسپانیا ]

NORMON

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب