قرص ملوکسیکام-ساندوز 15 میلی گرم

MELOXICAM-SANDOZ Tablet 15 mg

HEXAL [ آلمان ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب