قرص اکتوفن اکسترا 500/65 میلی گرم

ACTOFEN EXTRA 500/65MG TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب