قرص ویرابکس 500 میلی گرم

VIRABEX® 500MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب