کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 150 میلی گرم

VENLAFAXINE RUZ DAROU 150MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب