ویال اگزالی پلاتین-آکویدا 5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر

OXALIPLATIN-AQVIDA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml

AQVIDA [ آلمان ]
داروسازی رویان دارو
آنتی نئوپلاستیک

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب