شربت کوریزان® کودکان درد و تب 120 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر

CHILDREN CORIZAN PAIN & FEVER 120MG/5ML 120ML SYRU

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب