شیاف استامینوفن-عماد 325 میلی گرم

ACETAMINOPHEN-EMAD® 325MG SUPP

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

داروسازی عماد درمان پارس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب