قرص روکشدار خط دار ادوالژین سرماخوردگی 200/5 میلی گرم

Advalgin Cold® 200/5 Tab

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب