قرص روکشدار ادوالژین فلش 684 میلی گرم

Advalgin Flash® 684 MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب