قرص فل تسم تی 120 میلی گرم

Feltasm t 120MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب