قرص فل تسم تی 120 میلی گرم

Feltasm t 120MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب