قرص فل تسم تی 60 میلی گرم

Fel tasm t 60MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب