قرص دهان باز شونده ملتیوا 10 میلی گرم

Meltiva® 10MG O.D TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب