قرص زیپمت 50/500 میلی گرم

ZIPMET® 50/500 mg Tab

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب