ویال آدنوزین 3 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر

ADENOSINE Injection 3 mg/ml,2 ml-vial

WOCKHARDT [ بریتانیا ]
داروهای قلبی عروقی

WOCKHARDT

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب