قرص فبوکسوستات تی.دی 40 میلی گرم ت(تیدوریک)

FEBUXOSTAT TD 40MG Tablet -TIDORIC

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد نقرس

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب