قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 25 میلی گرم

SITAGLIPTIN TOLIDAROU 25 MG Tablet

داروسازی تولید دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تولید دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب