قرص کلرفنیرامین-تی سی 4 میلی گرم

CHLORPHENIRAMINE-TC® 4MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب