کپسول آتوموکستین امین 40 میلی گرم

ATOMOXETINE AMIN 40MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب