کپسول استراموکس 25 میلی گرم

STRAMOX 25MG CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب