شربت متادون 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر

METHADONE 5MG/5ML ORAL SOLUTION

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب