قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/20 میلی گرم

AMLODIPINE/ATORVASTATIN-JALINOUS® 5/20MG TAB

داروسازی جالینوس [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی جالینوس

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب