پماد موضعی کاتریول 50MCG/GR 15 گرم

CATRIOL® 50MCG/G 15G OINT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب