کپسول پرگابالین شهر دارو 300 میلی گرم

PREGABALIN SHAHRDAROU 300 MG Capsule

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی شهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب