قرص متورال 47.5 میلی گرم

METORAL 47.5 MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب